Pregled » Siječanj 2016

Kušanje mladih vina

Kušanje mladih vina

Ovogodišnje kušanje mladih vina održat će se 29.01. u lovačkom domu u Batomlju.

Stara godina u gradu Krku

Stara godina u gradu Krku

Članak o udruzi vinara Bukaleta objavljen je na portalu otok-krk.org