Pregled »

Bukaleta u Novom listu

Bukaleta u Novom listu

Danas, 9.11.2012 u Novom listu objavljen je članak o Bukaleti. Zahvaljujemo Novom listu što je popratio osnivanje udruge.   Ukratko: GRUPA ENTUZIJASTA VINARA OTOKA KRKA KRENULA